Startsida                Telefon: 0730 - 57 44 32              E-post: info@corina-medical.se

Personlyftar

Mobil personlyft Mobil personlyft

MW-160

MW-180

Pris: 8900:-

Pris: 9 400:-

Art.Nr. M40 003
Kapacitet: 160 kg
Max öppning 110cm
Lyfthöjd 165cm
Vikt: 39 kg
Försinkade hjul

Linak Homecare control box
Benöppning manuell

Art.Nr. M40 005
Kapacitet: 180 kg
Max öppning 110cm
Lyfthöjd 180cm
Vikt: 39kg
Försinkade hjul
Linak Homecare control box
Benöppning manuellt

 

Mobil personlyft

 

    

MW-Flyéver

Art.Nr. M40 004
Kapacitet: 160 kg
Max öppning 100cm
Lyfthöjd 179cm
Vikt: 34kg
Linak Homecare control box
Benöppning manuellt (standard)

 

Telefon: 0730 - 57 44 32              E-post: info@corina-medical.se